سوشیا آکادمی


13,900,000 ریال


شرکت نگرش سبز تدبیر امید با داشتن مجوز مرکز تخصصی آموزش بیمه های زندگی، با ارائه این پکیج آموزشی به مشاورانی که قصد ورود به دنیای پرهیجان بیمه های عمر دارند، کمک کرده است بتوانند قبل از ورود به این بازار پرسود، دانش و مهارت کافی را کسب نمایند و با کسب نمره قبولی، وارد عرصه بیمه گردند.

زمان راه اندازی سیستم سوشیا آکادمی: خردادماه 1400