باشگاه مشتریان


باشگاه مشتریان که یک سرویس رایگان برای کاربران سوشیا می باشد که می توانند از مراکزی که طرف قرارداد سوشیا می باشند با تخفیف خرید نمایند. لازم به ذکر است هیچ هزینه ای بابت عضویت در باشگاه مشتریان از افراد دریافت نمی گردد و مشاورین فروش سوشیا می توانند با گذراندن دوره آموزشی خود از این ویژگی منحصر به فرد نیز استفاده نمایند.